Games News

เนต้า พร้อมช่วยลดปริมาณคาร์บอน

0 0
Read Time:1 Minute, 47 Second

นายเป่า จ้วงเฟย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า เข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนของกรมสรรพสามิต “The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกรมสรรพสามิตของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและมีอธิบดีและรองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน

“มาตรการส่งเสริมของภาครัฐเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในแต่ละประเทศเติบ โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดมาตรการสนับสนุนดังกล่าว การเข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนของกรมสรรพสามิตในครั้งนี้จะทำให้ NETA ได้รับทราบแนวทางและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของกรมสรรพสามิตของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินงานของ NETAให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน”คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

NETA เริ่มทำตลาดในอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยการแนะนำ NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ City car ในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และเปิดตัว NETA U รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสไตล์ SUV ในประเทศลาว เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศ

ขณะเดียวกันมีแผนแนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน NETA ได้นำทั้ง NETA V และ NETA  U ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับทำตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจาก NETA อย่างใกล้ชิดซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากตัวแทนของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NETA U โดยคาดหวังให้ NETA แนะนำรุ่นดังกล่าวสู่ตลาดอาเซียนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคดังกล่าว

“เราพร้อมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างการเติบโตให้กับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author